Bel ons: 070 221 01 39 - info@its-easy.nl

Netwerk & virtualisatie.

Altijd online

Project Description

Een betrouwbare, flexibele en toekomstvaste ICT-infrastructuur is wat ieder bedrijf nodig heeft. IT’s easy is het aangewezen bedrijf om de ICT-infrastructuur te moderniseren en te virtualiseren.

Servervirtualisatie heeft het mogelijk gemaakt verschillende systemen te consolideren tot slechts één fysieke server. Dit vermindert beheer en onderhoud van meerdere, kwetsbare en qua capaciteit marginaal benutte computersystemen. Reductie van kosten is het gevolg. Doe meer, met minder! Server virtualisatie geeft een efficiëntere IT infrastructuur tegen lagere kosten.

Sinds het opzetten van de nieuwe netwerkinfrastructuur zijn verstoringen vrijwel niet meer bestaand. Door afname van meerdere internetverbindingen is het bedrijfsnetwerk zelfs online bij verstoringen van een provider!

Resultaat:

  • Verbeterd gebruik van beschikbare resources (Arbeidsuren, energie en ruimte).
  • Grotere flexibiliteit in diensten (Extra server erbij? Geen probleem!)
  • Door virtualisatie is de back-upprocedure verbeterd en vereenvoudigd.
  • Mogelijkheid tot een OTAP binnen een relatief klein bedrijf (Gescheiden ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen) met grotere betrouwbaarheid van dienstverlening tot gevolg.
  • Verlaagde onderhouds- en licentiekosten

Project Details

  • Date 13/01/2013
  • Tags Architecture, Design

Related Projects

Back to Top